تلفن : 09125493708 - 02133854311

سرقت کلید از دانش آموزان

 سارقان با ورود به راهروهای مدارس و رختکن سالنهای ورزشی مدرسه کلید منازل را از کیف دانش آموزان سرقت می کنند سپس با استفاده از موبایل های آنها آدرس خانه ها را پیدا می کنند و دست به سرقت از آنها می زنند. پلیس استکهلم ، به والدین سفارش می کند که مراقب این گونه از خطرات باشند. در بهار امسال، سرقت کلید منازل از مدارس بسیار گزارش شده است که منجر به سرقت از منزل نیز شده است. پلیس ، چهل مورد کلید دزدی را بررسی کرده است که نشان میدهد راه و روش سارقان کاملا مشابه بوده است. این روزنامه می نویسد، در برخی موارد، کلید پرسنل مدارس نیز دزدیده شده است و منازل آنها مورد دستبرد قرار گرفته است.

سرقت

سارقین

کلید

دزدی

حفاظ

نرده روی دیوار

قیمت شاخ گوزنی

نیزه ای

کبرا

نظرات

ارسال نظر