تلفن : 09125493708 - 02133854311

کیف قاپ ناشی !!!

لحظه ی سرقت از دوربین مدار بسته ای که داخل ماشین قرار داده شده نمایان است 
توجه داشته باشید در حد امکان اشیاء قیمتی و گرانبها در کیف خود قرار ندهید . با توجه به آمارهای بدست آماده روزانه تعداد بسیار بالایی از سرقت کیف گزارش می شود

 

دزد

سرقت

ناکامی

ناشی

سارقین

کیف

نظرات

ارسال نظر