تلفن : 09125493708 - 02133854311

نصب دوربین در مدار بسته پارکینگ ها

هدف اصلی  دوربین مدار بسته در کسب و کار ها افزایش کیفیت ٬امنیت و بهبود کار می باشد . گرچه ممکن است دوربین مدار بسته نتواند از وقوع جرم جلوگیری کند ولی منجر به کاهش جرایم می‌شود به همین دلیل در مراکز عمومی برای حفظ امنیت و اموال آنها نصب دوربین مدار بسته ضروری می‌باشد.

مزایا :

  • شناسایی سارقین و ثبت شواهد : هنگامی که سارقین در بخش های مختلف پارکینگ  پنهان می شوند قابل شناسایی هستند
  • جلوگیری از سرقت اموال: در پارکینگ علاوه بر سرقت خودرو لوازم آن نیز هم به سرقت می برند که با نصب دوربین مداربسته امنیت را فراهم می‌کند
  • تشخیص دستکاری دوربین: هنگامی که فردی بخواهد دوربین مدار بسته را تغییر زاویه بدهد سیستم آلارم فرد را شناسایی می‌کند

دوربین

دوربین مدار بسته

دوربین برای پارکینگ

حفاظ سازان خاتمی

نظرات

ارسال نظر